Oferta

Wykonujemy poniższe dokumentacje:

 • projekty budowlane budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego
 • projekty budowlane budownictwa przemysłowego i użyteczności publicznej
 • projekty budowlane budownictwa rolniczego z dostosowaniem do wymogów unijnych (koniecznych przy dofinansowaniu z UE)
 • specjalistyczne dokumentacje zabezpieczeń obiektów budowlanych przed ujemnymi wpływami eksploatacji górniczej
 • projekty budowlane dróg i mostów
 • specjalistyczne opinie i ekspertyzy budowlane (dotyczące dróg, obiektów mostowych, obiektów hydrotechnicznych)
 • kosztorysy ofertowe robót budowlanych i remontowych
 • kosztorysy inwestycyjne robót budowlanych i remontowych
 • kosztorysy przy kalkulacji szczegółowej robót budowlanych i remontowych
 • kompleksowe projekty architektoniczno budowlane obiektów budowlanych kubaturowych i liniowych
 • projekty budynków i budowli wznoszonych na terenach górniczych czyli terenach poddanych deformacjom powstałym wskutek eksploatacji górniczej
 • specjalistyczne projekty budowlane zabezpieczenia obiektów budowlanych kubaturowych i liniowych przed powstaniem uszkodzeń wywołanych eksploatacją górniczą
 • część kosztową dla własnych projektów obiektów budowlanych, a także dla innych inwestorów, są to :kosztorysy inwestorskie dla nowo projektowanych obiektów , kosztorysy remontowe usuwania uszkodzeń a także usuwania szkód górniczych , kosztorysy rozbiórkowe , kosztorysy tzw. zwrotów kosztów za specjalistyczne zabezpieczenia budynków i budowli przed uszkodzeniami typu górniczego.
 • opinie termograficzne i świadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikaty energetyczne)
 • sprawujemy również nadzór budowlany (funkcja kierownika budowy)